Disclaimer

Deze Disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website dedenmassage.nl van toepassing. Voor het gebruik van de website dedenmassage.nl wordt u verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Wanneer u de website dedenmassage.nl bezoekt en/of de op – of via – deze website aangeboden informatie gebruikt, gaat u akkoord met deze Disclaimer.

De Den Massage streeft ernaar alle informatie op de website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. De Den Massage aanvaardt niettemin geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op de website noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos functioneert.

De Den Massage is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. De Den Massage streeft er naar zo min mogelijk verwijzingen te maken naar andere websites dit ter voorkoming van eventuele fouten door andere websites.

Indien u ergens een fout tegenkomt, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen middels een mail aan: dedenmassage@gmail.com. Wij streven er naar dan de fout zo snel mogelijk op te lossen.

De Den Massage behoudt alle rechten met betrekking tot alles wat op deze website staat. Daaronder vallen onder meer alle teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo en merk. Bezoekers van deze website kunnen nooit aanspraak maken op deze rechten. Het kopiëren, downloaden of openbaar maken van informatie op deze website is niet toegestaan. Tevens mag de informatie op deze website niet verspreid of verveelvoudigen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Den Massage. De Den Massage geeft toestemming om de informatie op de website wel af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk (niet-commercieel) gebruik.

De Den Massage behoudt zich daarnaast het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de website dedenmassage.nl of wijzigingen en updates met betrekking tot deze website of de inhoud daarvan te maken. De Den Massage behoudt zich bovendien het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon/bedrijf tot deze website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

Sommige toegangen tot bepaalde gebieden van de website zijn beveiligd, wij zullen u hierom een registratie vragen. De registratie is gratis, tenzij anders bepaald op de website.

De Den Massage mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. De Den Massage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.